Anagrelid Stada

Forma

  • tvrdá tobolka

Složení

  • anagrelidum 0,5 mg (jako anagrelidi hydrochloridum monohydricum) v 1 tvrdé tobolce

Indikační skupina

  • Jiná cytostatika

Indikace

  • Anagrelid je indikován ke snížení zvýšeného počtu trombocytů u rizikových pacientů s esenciální trombocytemií (ET), u nichž došlo k intoleranci stávající léčby, nebo tato léčba nesnížila zvýšený počet trombocytů na přijatelnou úroveň. Rizikový pacient: rizikový pacient s esenciální trombocytemií je definován jako pacient, který splňuje jedno nebo několik z následujících kritérií:
  • věk nad 60 let nebo
  • počet trombocytů > 1000 x 109 /l nebo
  • anamnéza trombohemoragických příhod.

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 0,5 mg x 100 CPS DUR