Atorstad 10 mg, Atorstad 20 mg

Forma

  • Potahované tablety

Složení

  • Atorvastatinum 10 mg nebo 20 mg (jako atorvastatinum calcicum) v 1 potahované tabletě

Indikační skupina 

  • Hypolipidemikum

Indikace

  • Hypercholesterolemie

Přípravek je indikován jako doplněk diety ke snížení zvýšené hladiny celkového cholesterolu (TC), LDL-cholesterolu (LDL-C), apolipoproteinu B a hladiny triglyceridů u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 10 let a starších s primární hypercholesterolemií včetně familiární hypercholesterolemie (heterozygotní forma) nebo se smíšenou (kombinovanou) hyperlipidemií (odpovídající typu IIa nebo typu IIb podle Fredricksonovy klasifikace), pokud dieta a jiná nefarmakologická opatření nebyla dostatečně účinná. Přípravek je též indikován ke snížení celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu u dospělých s homozygotní familiární  hypercholesterolemií, jako přídatná léčba kdalší hypolipidemické terapii (např. LDL aferéza) nebo v případech, když tyto léčebné metody nejsou dostupné.

  • Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Prevence kardiovaskulárních příhod u dospělých pacientů s předpokládaným vysokým rizikem první kardiovaskulární příhody (viz bod 5.1 v SPC), jako doplněk při úpravách dalších rizikových faktorů

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 10 mg x 100 por tbl flm
  • 20 mg x 100 por tbl flm