Cilostazol STADA 100 mg

Forma

  • Tablety

Složení

  • Cilostazolum 100 mg v 1 tabletě

Indikační skupina

  • Antitrombotika, inhibitory agregace krevních destiček kromě heparinu.

Indikace

  • Cilostazol STADA 100 mg je indikován k prodloužení maximální vzdálenosti, kterou mohou bez bolesti ujít pacienti s intermitentní klaudikací, kteří nemají klidové bolesti a známky nekrózy periferních tkání (onemocnění periferních tepen, stadium II podle Fontaina).
  • Cilostazol STADA 100 mg je indikován ve druhé linii léčby u pacientů, u nichž úprava životního stylu (včetně skončení s kouřením a programů cvičení (pod dohledem)) a další vhodné intervence nevedly k dostatečnému zlepšení symptomů intermitentní klaudikace.

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 100 MG x 98 POR TBL NOB
  • 100 MG x 28 POR TBL NOB