Ibandronic Acid STADA 150 mg

Forma

  • Potahované tablety

Složení

  • Acidum ibandronicum 150 mg v jedné tabletě.

Indikační skupina

  • Bisfosfonát

Indikace

  • Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin.
  • Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 150 mg x 3 por tbl flm