Montelukast STADA 10 mg

Forma

  • Potahované tablety

Složení

  • Montelukastum 10 mg v 1 potahované tabletě

Indikační skupina 

  • Antiastmatikum

Indikace

  • Přípravek Montelukast Stada 10 mg je indikován k léčbě astmatu jako doplňková léčba u těch pacientů ve věku 15 let a starších s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem, jejichž nemoc není dostatečně zvládána inhalačními kortikosteroidy a jimž podávání krátkodobě působících beta-agonistů “podle potřeby” neposkytuje odpovídající klinickou kontrolu nad astmatem.
  • U astmatických pacientů, u kterých je přípravek Montelukast Stada 10 mg indikován k léčbě astmatu, může Montelukast Stada také přinést symptomatickou úlevu od sezónní alergické rinitidy.
  • Přípravek Montelukast Stada je rovněž indikován k profylaxi astmatu u pacientů, kde je převládající složkou námahou indukovaná bronchokonstrikce.

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 10 mg x 30 por tbl flm
  • 10 mg x 100 por tbl flm