Montelukast STADA 5 mg

Forma

  • Žvýkací tablety

Složení

  • Montelukastum 5 mg v 1 žvýkací tabletě

Indikační skupina 

  • Antiastmatikum

Indikace

  • Přípravek Montelukast Stada 5 mg je indikován k léčbě astmatu jako doplňková léčba u těch pacientů ve věku 6 až 14 let s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem, jejichž nemoc není dostatečně zvládána inhalačními kortikosteroidy a jimž podávání krátkodobě působících beta-agonistů “podle potřeby” neposkytuje odpovídající klinickou kontrolu nad astmatem.
  • Přípravek Montelukast Stada může být rovněž použit jako alternativní léčba k nízkým dávkám inhalačních kortikosteroidů u pacientů ve věku od 6 do 14 let s mírným přetrvávajícím astmatem bez závažných astmatických záchvatů v nedávné anamnéze, které by vyžadovaly použití perorálních kortikosteroidů, au kterých se prokázalo, že nejsou schopni užívat inhalační kortikosteroidy (viz bod 4.2. v SPC).
  • Přípravek Montelukast Stada je rovněž indikován k profylaxi astmatu u pacientů od 6 do 14 let, kde je převládající složkou námahou indukovaná bronchokonstrikce.

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 5 mg x 30 por tbl mnd
  • 5 mg x 100 por tbl mnd