Stadamet 1000

Forma

  • Potahované tablety

Složení

  • Metformini hydrochloridum 1000 mg v jedné potahované tabletě

Indikační skupina 

  • Perorální antidiabetikum, derivát biguanidu

Indikace

  • Léčba diabetes mellitus 2. typu zejména obézních pacientů tam, kde předepsaná dieta a cvičení nestačí udržet přiměřenou glykémii.

- Dospělí monoterapie nebo v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky nebo s inzulínem.

- Děti od 10 let včetně mladistvých monoterapie nebo v kombinaci s inzulínem.

  • Použití metforminu jako léku první volby u obézních pacientů s diabetem mellitem 2. typu po selhání diety snižuje výskyt diabetických komplikací (viz bod 5.1 Farmakodynamické vlastnosti v SPC).

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 1000 mg x 60 por tbl flm
  • 1000 mg x 120 por tbl flm