Stadapress 20/12,5 mg

Forma

  • Potahované tablety

Složení

  • Quinaprilum 20 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg v jedné potahované tabletě

Indikační skupina 

  • Antihypertenzivum, ACE inhibitor a diuretikum

Indikace

  • Léčba esenciální hypertenze
  • Tato kombinace léčivých látek je indikována u pacientů, u nichž nedošlo k dostatečnému snížení hypertenze samotným quinaprilem nebo samotným hydrochlorothiazidem.

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 20/12,5 mg x 30 por tbl flm
  • 20/12,5 mg x 100 por tbl flm