Travoprost STADA 40 mikrogramů/ml

Forma

  • Oční kapky, roztok

Složení

  • Jeden ml roztoku obsahuje travoprostum 40 mikrogramů.

Indikační skupina

  • Antiglaukomatikum

Indikace

  • Snížení zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s oční hypertenzí nebo glaukomem s otevřeným úhlem.

Balení dostupné v ČR: ANO

OPH GTT SOL 3X2.5ML/100RG