Escitalopram Stada 10 mg

Forma

  • Potahované tablety

Složení

  • Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).   

Indikační skupina

  • Antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

Indikace

  • Léčba depresivních epizod, panické poruchy s nebo bez agorafobie a sociální úzkostné poruchy (sociální fobie)