Ibandronic acid STADA 150 mg

Forma

  • Potahované tablety

Složení

  • Jedna tableta obsahuje acidum ibandronicum 150 mg (jako  natrii ibandronas monohydricus).   

Indikační skupina

  • Léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kosti, bisfosfonáty

Indikace

  • Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin