Piracetam AL 800, Piracetam AL 1200

Forma

  • Potahované tablety

Složení

  • Piracetamum 800 mg nebo 1200 mg v 1 potahované tabletě

Indikační skupina

  • Nootropikum

Indikace

  • K symptomatické léčbě chronických organických mozkových poruch v rámci komplexní léčby u syndromu demence, jsou-li v popředí příznaky jako poruchy paměti, poruchy koncentrace a myšlení, předčasná únavnost, nedostatek podnětů a motivace, poruchy nálady. K hlavní indikační skupině patří pacienti s demencí u Alzheimerovy nemoci, s vaskulární demencí a jejich smíšené formy. Dále je přípravek určen k podpůrné léčbě následků mozkové ischemie (ischemického infarktu mozku), k podpůrné léčbě postkomočních syndromů s průvodními příznaky, jakými jsou závratě a bolesti hlavy (stavy po otřesu mozku), k léčbě kortikální myoklonie, k podpůrné léčbě dětí s vrozenou poruchou čtení (dyslexie), kterou nelze vysvětlit nedostatkem intelektu, omezeným nadáním, nedostatkem školního vzdělání nebo nevyhovujícími rodinnými a sociálními podmínkami

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 800 mg x 30 por tbl flm
  • 800 mg x 60 por tbl flm
  • 800 mg x 100 por tbl flm
  • 1200 mg x 30 por tbl flm
  • 1200 mg x 60 por tbl flm
  • 1200 mg x 120 por tbl flm