Stacyl 100 mg

Forma

 • Enterosolventní tablety

Složení

 • Jedna enterosolventní tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 100 mg

Indikační skupina

 • Antiagregans

Indikace  

 • Sekundární prevence infarktu myokardu
 • Prevence kardiovaskulární morbidity u pacientů trpících stabilní anginou pectoris 
 • Anamnéza nestabilní anginy pectoris, s výjimkou akutní fáze 
 • Prevence okluze cévního štěpu po provedení aortokoronárního bypassu 
 • Koronární angioplastika, s výjimkou akutní fáze 
 • Sekundární prevence tranzitorních ischemických atak (TIA) nebo cerebrovaskulárních příhod (CVA), jestliže bylo vyloučeno intracerebrální krvácení

Přípravek Stacyl se nedoporučuje podávat při urgentních stavech. Použití přípravku je omezeno na sekundární prevenci s chronickou léčbou.

Balení dostupné v ČR: ANO

 • 100 mg x 60 por tbl ent
 • 100 mg x 100 por tbl ent