Bonissa 0,03 mg/2 mg

Forma

  • Potahované tablety

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 1 x 21 por tbl flm
  • 3 x 21 por tbl flm