Zprávy

  • 06.03.2023
  • Média

STADA udržuje silnou dynamiku s dvouciferným růstem tržeb a zisku v roce 2022

Bad Vilbel/Praha, 6. března 2023 – Společnosti STADA se v roce 2022 podařilo udržet silnou dynamiku růstu. Po upravení o zvláštní položky1 a měnové vlivy se tržby skupiny zvýšily o 11 % na 3,80 miliardy eur, zatímco zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) se v roce 2022 zvýšil o 17 % na 875 milionů eur.

Tyto výsledky udržely trajektorii společnosti STADA, která roste rychleji než trhy, na nichž působí, a zvyšuje svou tržní penetraci ve svých třech strategických produktových segmentech: volně prodejné léky a doplňky stravy (Consumer Healthcare), léky na předpis a tzv. specialty.

Od roku 2017 společnost STADA více než zdvojnásobila svůj upravený zisk EBITDA a zároveň dosáhla 11% složené roční míry růstu (CAGR) upravených tržeb skupiny. Skupina diverzifikovala své portfolio výrobků, takže nyní jsou její největší obchodní jednotkou podle tržeb volně prodejné léky a doplňky stravy. Přípravky na předpis v rámci segmentu Specialty nyní tvoří pětinu obratu.

„Úspěšnou integrací doplňků stravy Walmark urychlila STADA svůj růst jak v České republice, tak i celé Evropě,“ uvedl Martin Šlégl, generální ředitel pro Českou republiku.

„Navzdory náročnému geopolitickému a ekonomickému prostředí dokázala společnost STADA v roce 2022 udržet svůj silný růst z posledních let,“ uvedl výkonný ředitel společnosti STADA Peter Goldschmidt. „V rámci našich tří strategických obchodních jednotek jsme rozšířili nabídku pro pacienty a zdravotníky prostřednictvím uvedení nových produktů na trh a rozšíření sortimentu, přičemž jsme dále zlepšili naši pozici na trhu a zajistili spolehlivé dodávky produktů.“

„Společnost STADA také nadále těží z široké geografické působnosti, přičemž v roce 2022 přispěly k růstu skupiny všechny hlavní trhy. V souladu s naším cílem Pečovat o zdraví lidí jako důvěryhodný partner se společnost STADA i nadále snaží umožnit přístup k základním a cenově dostupným léčivým přípravkům ve všech zemích, kde působí.“

„Tato schopnost neustále rozšiřovat nabídku léků pro pacienty a zdravotníky po celém světě je důkazem jedinečné kultury a odhodlání našich více než 13 000 zaměstnanců po celém světě,“ dodal Goldschmidt. „Potvrdilo se to i tím, že společnost STADA byla opět jmenována nejlepším zaměstnavatelem v Evropě, zároveň naše pravidelné průzkumy mezi zaměstnanci ukazují mimořádné nasazení a angažovanost našich kolegů, které výrazně převyšují oborová měřítka.“

Navzdory geopolitickým a makroekonomickým turbulencím, které narušily globální dodavatelské řetězce a zvýšily inflační tlaky, dokázala společnost STADA v roce 2022 zvýšit svůj výrobní výkon a dodat přibližně 1,2 miliardy balení ve 120 zemích světa. Úroveň služeb udržovaná na více než 95 % byla podpořena zlepšením kvality a bezpečnosti, neboť 13 000 zaměstnanců skupiny pracovalo na zajištění přístupu pacientů a jejich ošetřovatelů k potřebné léčbě.

Díky podrobnému plánování, pečlivému řízení, zavedené efektivitě a obchodní agilitě dokázala společnost STADA v roce 2022 zvýšit svou hrubou marži o 1,2 procentního bodu na 48,7 %.

Společnost STADA pokračuje v posilování odolnosti svého dodavatelského řetězce, a to i díky investici více než 50 milionů eur do centra v rumunské Turdě, které skupina buduje s využitím špičkových technologií, jako jsou fotovoltaické solární panely podporující strategii udržitelnosti společnosti STADA. Díky 20 výrobním závodům rozmístěným po celé Evropě, Eurasii a Asii, které doplňuje síť 16 700 důvěryhodných dodavatelů a partnerů po celém světě, skupina těží z diverzifikovaného a udržitelného dodavatelského řetězce.

Trvalý pokrok společnosti STADA v oblasti environmentálních, sociálních a správních témat (ESG) byl poprvé zdokumentován na úrovni skupiny v roce 2022 zveřejněním první zprávy o udržitelnosti společnosti STADA. Důkaz o pokroku skupiny přišel ke konci loňského roku, kdy nezávislé hodnocení ESG provedené společností Sustainalytics zařadilo STADA mezi 10 % nejlepších farmaceutických společností na světě.

 

Udržitelný růst ve třech strategických segmentech

Díky 17% nárůstu upravených tržeb na 1,62 miliardy eur se v roce 2022 stala oblast Consumer Healthcare (volně prodejné léky a doplňky stravy) největší obchodní jednotkou společnosti STADA, která se na obratu skupiny podílí 43 %. Silný výkon, který výrazně předčil průměrné tržní hodnoty, byl dosažen kombinací organického růstu a úspěšné integrace nedávných akvizic. Zejména partnerství se společností Sanofi Consumer Healthcare rozšířilo nabídku společnosti STADA v řadě evropských a euroasijských zemí o přední značky.  

Na organické úrovni společnost STADA v průběhu roku 2022 pokračovala v posilování svého rozsáhlého seznamu místních a regionálních značek Consumer Healthcare prostřednictvím uvedení na trh a rozšíření řad, které v České republice zahrnovaly např. doplněk stravy Lunestil a masážní gel na dětské dásně Kamistad Baby Gel.  

Díky 6% růstu upravených tržeb z prodeje generických léčiv v roce 2022 na 1,44 miliardy eur  což odpovídá 38 % celkových tržeb skupiny dokázala společnost STADA rovněž překonat několik svých klíčových konkurentů. Nedávné uvedení nových generických léků na trh, zajistilo, že společnost nadále pokrývá všechny relevantní ztráty exkluzivity v Evropě, a posílilo její pozici čtvrtého největšího dodavatele generických léčiv v Evropě podle hodnoty.

Segment specialty společnosti STADA udržel krok s celou skupinou, neboť upravené tržby se v roce 2022 zvýšily o 11 % na 741 milionů eur. Speciality se na celkových tržbách skupiny podílely 19 %.

V rámci segmentu specialty se zrychlil finanční přínos biosimilárních alternativ k originálním referenčním biologickým léčivům, protože z dobře zásobeného portfolia společnosti STADA postupovalo ke komercializaci hned více kandidátů.

 

Udržitelný základ pro budoucí růst

„Naše rozšiřující se portfolio atraktivních lokálních značek v oblasti spotřebitelské zdravotní péče a naše silnější obchodní působení v rostoucím sektoru specialty doplňují rozsáhlou nabídku generických léčiv, prostřednictvím které společnost STADA již mnoho let umožňuje přístup k vysoce kvalitním a cenově dostupným lékům,“ shrnul Goldschmidt.

„Diferencované portfolio společnosti STADA ve všech hlavních terapeutických kategoriích spolu s naší širokou geografickou přítomností v Evropě, Eurasii, Asii a Tichomoří a na Blízkém východě a v severní Africe zajišťuje, že skupina není závislá na žádném konkrétním produktu nebo regionu. Vzhledem k tomu, že jsme v průběhu roku 2022 uzavřeli 86 licenčních smluv, jsem přesvědčen, že společnost STADA disponuje správným potenciálem, portfoliem a týmem, který nám umožní udržet růstovou dynamiku i v roce 2023.“

 

1 Vykázané finanční výsledky naleznete ve výroční zprávě společnosti STADA za rok 2022.