Objevujte nové příležitosti

Víme, že angažovaní a kvalifikovaní zaměstnanci jsou předpokladem úspěchu a dalšího růstu společnosti. Vedle zajímavé práce v různých oborech nabízíme našim zaměstnancům řadu příležitostí k profesnímu i osobnímu rozvoji a pracovní prostředí, které umožňuje zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Oceňujeme transparentnost a rovnocennou komunikaci na všech hierarchických úrovních.

Global talent management STADA

Global talent management

Motivovaní a kvalifikovaní zaměstnanci jsou základním předpokladem pro dosažení ambiciózních firemních cílů. Dlouhodobá personální strategie a podpora stávajících zaměstnanců cílí na jejich spokojenost a usiluje o jejich trvalé udržení.

 

 

Zdravotní a sportovní aktivity STADA

Zdravotní a sportovní aktivity

Péče o zdraví našich zaměstnanců má pro společnost STADA mimořádný význam.
Naším cílem je udržet produktivitu a motivaci, snížit stres na pracovišti, identifikovat zdravotní potenciál a podpořit pohodu zaměstnanců.

Rozvoj a benefity STADA

Rozvoj a benefity

Zajištění dlouhodobého úspěchu naší společnosti je možné pouze s podporou zkušených zaměstnanců a jejich nasazení. Jako odpovědný zaměstnavatel věříme, že rozvoj, spolurozhodování a odměňování jsou velmi důležité.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem STADA

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Rovné příležitosti a rodinná atmosféra jsou důležitými faktory úspěchu každé společnosti a přispívají k její konkurenceschopnosti. Nejen z důvodu vysokého zastoupení žen ve společnosti STADA je proto přiměřená rovnováha mezi pracovním a soukromým životem klíčovou součástí naší politiky lidských zdrojů.