Co jsou to tzv. specialties?

Jsou to léčivé přípravky určené pro léčbu život ohrožujících nebo velmi závažných onemocnění s prevalencí nižší než 5 nemocných na 10 tisíc obyvatel. Mnohé z těchto nemocí vedou k trvalé invaliditě, často bývá výrazně snížena délka života. Tento typ postižení zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života nejen samotného pacienta, ale i jeho nejbližšího okolí ve smyslu ztíženého sociálního začlenění a vysokých ekonomických nákladů často na celoživotní léčbu (drahé léky a rehabilitační pomůcky, dojíždění do specializovaných center, náklady na asistenční služby atd.)

STADA se zaměřuje na výzkum a vývoj (R&D) a komerční investice do péče o zdraví s cílem poskytnout nové možnosti pro klinickou praxi a zlepšit výsledky pacientů. Věříme, že prediktivní síla imunitního systému a pokročilé technologie, poskytují největší příležitost ke zlepšení života pacientů.

Věnujeme se sledování nejnovějších poznatků vědy, spolupracujeme s odborníky, specializujeme se na IgA nefropatii v nefrologii a pokročilé stadium Parkinsonovy nemoci v neurologii, abychom lépe porozuměli výzvám, kterým pacienti čelí. Jsme odhodláni naplňovat jejich potřeby, pomáhat zlepšovat kvalitu jejich života a zmírňovat část zátěže pacientů, pečovatelů a systému zdravotní péče, kterou tato onemocnění přináší.

Nefrologie

IgA nefropatie (IgAN) – když střevo způsobí zánět v ledvinách

Bergerova nemoc, známá také jako imunoglobulinová nefropatie (IgAN), je nejčastější formou glomerulonefritidy, tedy zánětu filtračních jednotek ledvin (glomerulů), který není způsoben bakteriemi. IgAN pochází ze střeva1, ale nakonec jsou poškozeny ledviny. Z dlouhodobého hlediska se u 25–30 % postižených rozvine v průběhu 20–25 let terminální (konečné) stadium selhání ledvin, které pak vyžaduje dialýzu nebo dokonce transplantaci ledviny2. Možnosti léčby IgA nefropatie jsou zatím velmi omezené a neustále se snaží zpomalit progresi onemocnění.

Přehled IgA nefropatie:

 

Každý rok onemocní 2,5/100 000 lidí po celém světě3

IgAN je vzácné onemocnění, které postihuje přibližně 200 000 lidí v EU a ve Spojeném království4,5

IgAN postihuje dvakrát více mužů než žen4

Nejčastěji se IgAN vyvine u jedinců ve věku 16 až 35 let6,7

 

Pro více informací navštivte IgA Nephropathy.

 

Reference:

 1. Barratt J et al. Why Target the Gut to Treat IgA Nephropathy? Kidney Int Rep 2020; 5(20): 1620–1624.
 2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerular Diseases Work Group. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases. Kidney Int 2021; 100(4S): 1–276.
 3. McGrogan A et al. The incidence of primary glomerulonephritis worldwide: a systematic review of the literature. Nephrol Dial Transplant 2011; 26(2): 414–430.
 4. O’Shaughnessy MM et al. Glomerular disease frequencies by race, sex and region: results from the International Kidney Biopsy Survey. Nephrol Dial Tranplant 2018; 33(4): 661–669.
 5. Reimbursement tool OPS 2022 1–465.
 6. Thaiss F, Stahl RAK. IgA-Nephropathie. Klinik, Pathogenese und Therapie der häufigsten Glomerulonephritis. Dt Ärztebl 2000; 97(41): A 2708–2711.
 7. com. Pediatric IgA Nephropathy, unter: https://emedicine.medscape.com/article/981516-overview (zuletzt aufgerufen: Feb. 2022).

Neurologie

Co je Parkinsonova nemoc?

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní stav, ke kterému dochází, když některé buňky v mozku (neurony) přestanou správně fungovat. Jde o druhou nejčastější neurodegenerativní poruchu související s věkem po Alzheimerově chorobě. Symptomy Parkinsonovy nemoci se obecně vyvíjejí pomalu v průběhu let a progrese symptomů se u jednotlivých osob často liší.

Neurony, které jsou postiženy, obvykle produkují látku zvanou dopamin, což je neurotransmiter tedy tzv. posel, který neurony používají ke komunikaci mezi sebou a svými cílovými tkáněmi. Dopamin se podílí na koordinaci pohybu, což je důvod, proč mají lidé s Parkinsonovou chorobou typicky pohybové (motorické) problémy, jako je třes, ztuhlost a potíže s chůzí.

Léčba Parkinsonovy choroby se liší a primárně se zaměřuje na zlepšení a kontrolu těchto a dalších souvisejících symptomů, které nesouvisejí s pohybem (nemotorické).

 

Přehled Parkinsonovy nemoci:

 

10 000 000 lidí na světě žije s Parkinsonovou nemocí1

V ČR se léčí v průměru 276 pacientů na 100 000 obyvatel2

1,5x větší pravděpodobnost, že onemocní muži než ženy3

Onemocnění se nejčastěji vyskytuje mezi 55 - 62 rokem života. Vzácně se může objevit i dříve. Postiženi jsou tedy lidé v produktivním věku4

 

Pro užitečné informace o Parkinsonově nemoci pro pacienty a jejich pečovatele navštivte PARKINSON HELP nebo Jak na Parkinsona.

 

Reference:

 1. https://www.parkinson.org/Understanding-Parkinsons/Statistics
 2. Baláž M. et al. Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Parkinsonovy nemoci. Verze 3.0. 11. 4. 2022.
 3. https://www.parkinsons.org.uk/about-us/reporting-parkinsons-information-journalists
 4. https://www.parkinson-help.cz/parkinsonova-nemoc