Hlášení nežádoucí reakce

Chcete-li nahlásit nežádoucí účinek po použití přípravku STADA, kontaktujte prosím zástupce společnosti STADA Česká republika.