Co jsou generické léky?

Vysoce kvalitní a přitom cenově dostupné léky.

Již desítky let bojujeme s mnoha onemocněními pomocí dostupných generických léků.


Co jsou to generika?

Jednou z nejdůležitějších oblastí činnosti společnosti STADA je výroba a prodej nákladově efektivních a tím pro pacienta lépe dostupných léků, které jsou obecně označovány jako generika.

Co ale tento pojem vlastně znamená?

Generika jsou léčivé přípravky obsahující stejnou účinnou látku jako léčivý přípravek originálního výrobce, přičemž jsou pro systémy veřejného zdravotního pojištění nákladově výhodnější za současného dodržování nejvyšších nároků na kvalitu.

Proč je tak zásadní rozdíl v ceně?

Farmaceutické společnosti si nechávají patentovat léky, které vznikají na základě jejich vlastního výzkumu, což jim umožňuje po mnoho let disponovat monopolem na komerční prodej daného léčivého prostředku. Jakmile však patent původního dodavatele, který může trvat až 25 let, vyprší, i ostatní výrobci léků, jako je například společnost STADA, získávají práva na výrobu a obchodování generických variant originálního léku. Náklady na výzkum a vývoj jsou však již v těchto případech řádově nižší.

Kdo tedy profituje z nižších cen STADA?

Mnoho z námi vyráběných generik lze zakoupit volně v lékárně, tzn. bez lékařského předpisu a pacienti zde mají přímý prospěch z rozdílu v cenách.

Také generické léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis přinášejí značné úspory nákladů do systému veřejné zdravotní péče. A to samozřejmě pomáhá všem, protože všichni usilujeme o to, aby náš systém zdravotní péče zůstal dostupný a naše platby zdravotního pojištění stabilní. V České republice představují generické léčivé přípravky zhruba 50 % celkově předepsaných léčiv.

Jsou rozdíly v kvalitě?

Všechny léčivé přípravky řádně schválené k užívání musí splňovat stejně přísné nároky na kvalitu a podléhají stejně přísným kontrolám ze strany regulatorních autorit, jako originální léčivé přípravky. Účinnost a bezpečnost generického léku je stejná jako u originálního patentovaného léku. Kvalita, účinnost a bezpečnost farmaceutických produktů je pro STADA absolutní prioritou. Naše zkušenosti, důslednost, profesionalita a expertíza ve vývoji, výrobě, schvalování a uvádění na trh zaručují lékařům a hlavně pak pacientům přístup k účinné a bezpečné farmakoterapeutické intervenci.