Zprávy

  • 22.05.2023
  • Média

Martina Šímová potvrzena předsedkyní evropské asociace výrobců doplňků stravy

Praha, 22. května 2023: Martina Šímová ze společnosti Walmark, jež je součástí přední farmaceutické skupiny STADA, byla na období 2023-25 opětovně zvolena do role předsedkyně představenstva evropské asociace výrobců doplňků stravy Food Supplements Europe (FSE). Tuto funkci úspěšně zastává již od roku 2021 a je první Češkou, která tuto významnou pozici vykonává. 

Martina Šímová vystudovala molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své profesní kariéry pracovala po řadu farmaceutických firem. Ve společnosti Walmark, která je předním tuzemským výrobcem doplňků stravy, působí od roku 2008 a v současné době zde zastává pozici ředitelky regulatory affairs. Celý svůj profesní život je aktivní v řadě českých a mezinárodních asociací výrobců doplňků stravy. Je dlouhodobou předsedkyní představenstva České a slovenské asociace pro speciální potraviny. Na evropské úrovni se již od samotného vstupu České republiky do EU aktivně podílela na připomínkování nově tvořené evropské legislativy týkající se doplňků stravy, zejména propagace modelu ERNA (dnešní FSE) pro stanovení limitů vitaminů a minerálů v doplňcích stravy a tvorby evropského seznamu povolených výživových a zdravotních tvrzení. Organizovala rovněž řadu konferencí na toto téma pro národní úřady ze zemí střední a východní Evropy. V roce 2013 stála u zrodu FSE, jako jeden ze zakládajících členů této asociace, a následně byla zvolena za člena prvního představenstva pro období 2013-15.

„Ráda bych navázala na cíle, kterých bylo dosaženo během posledních dvou let, a to díky vynikající spolupráci nás všech členů představenstva FSE, členských společností a národních asociací i našeho sekretariátu. Těším se na pokračování v aktivním dialogu s odpovědnými představiteli Evropské unie nad aktuálně projednávanými legislativními návrhy, které jsou pro naše odvětví klíčové,” uvedla Martina Šímová. „Domnívám se, že je důležité dále vytvářet u zástupců EU i členských států povědomí o tom, že asociace FSE je odpovědným zástupcem výrobců doplňků stravy v Evropě a současně rozvíjet spolupráci se všemi zákonodárci v této oblasti. Tyto aktivity přispějí k vytvoření optimálního a transparentního právního rámce, tolik potřebného pro nás výrobce, ale i pro spotřebitele.”