Zprávy

  • 17.08.2023
  • Média

Vynikající finanční výsledky STADA za první pololetí roku 2023 predikují rekordní roční zisk ve výši 1 miliardy eur

Největší růst zaznamenaly segmenty volně prodejných produktů a specialties

Bad Vilbel/Praha, 17. srpna 2023 – Skupina STADA pokračovala v první polovině tohoto roku ve svém rekordním dvouciferném růstu tržeb a zisku a dosáhla doposud nejlepších pololetních výsledků. Na nich se podílely všechny tři strategické obchodní segmenty STADA: volně prodejné produkty1, generické léky a tzv. specialties. K tomuto vývoji tržeb a zisku přispěly všechny regiony.

Tržby skupiny se v prvních šesti měsících roku 2023 zvýšily o 16 % na 2,1 miliardy eur2 a EBITDA (hrubý zisk) vzrostl o 30 % na 509 milionů eur2. První pololetí je tak dalším důkazem trvalého růstu společnosti STADA, která za posledních pět let téměř zdvojnásobila svůj hrubý zisk.

„Účel, hodnoty a strategie společnosti STADA jsou základem našeho trvalého dvouciferného růstu tržeb a zisku. Díky této dynamice jsme na dobré cestě překročit v letošním roce tržby přesahující 4 miliardy eur a EBITDA ve výši 1 miliardy eur,“ uvedl generální ředitel skupiny STADA Peter Goldschmidt. „Naše jedinečná firemní kultura a silná angažovanost zaměstnanců jsou hnacím motorem celé společnosti a jejího výkonu. Díky skvělým výsledkům za první pololetí a novým iniciativám tak můžeme pokračovat v úspěšném růstu. Hodnocení udržitelnosti STADA navíc potvrzuje, že podle nezávislého hodnocení ESG patříme mezi 15 % nejlepších farmaceutických společností.“

Hlavní milníky dosažené v oblasti podpory přístupu pacientů k lékům

V první polovině roku 2023 dosáhla společnost STADA několika významných milníků v oblasti podpory přístupu pacientů k lékům, které potřebují. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv povolil dovoz biologické léčivé látky epoetin do USA ze zařízení společnosti v německém Uetersenu. Přibližně ve stejné době úřady v Evropské unii potvrdily, že nová továrna v Tuy Hòa ve Vietnamu splňuje přísné evropské normy správné výrobní praxe (GMP), což otevírá možnosti dovozu léčiv do Evropy i zvýšení spolehlivosti dodávek. Mezitím úspěšně pokračuje výstavba centra dodavatelského řetězce v rumunské Turdě, které díky investici více než 50 milionů eur značně zvýší kapacitu sítě dodavatelského řetězce STADA v Evropě.

Prostřednictvím iniciativ, jako je instalace fotovoltaických panelů v závodě ve Vietnamu a špičkových designových konceptů v Turdě, společnost STADA přispívá k posilování udržitelnosti i v oblasti zásobování léků. Mimo to společnost zlepšila také své hodnocení v oblasti rizikovosti, které vydává nezávislá agentura Sustainalytics. V první polovině tohoto roku STADA získala hodnocení 21,6, v porovnání s 26,7 v první polovině předešlého roku. Nadcházející zveřejnění druhé globální zprávy o udržitelnosti skupiny podrobně upozorní na četné ekologické, sociální a správní iniciativy po celém světě.

V září skupina rovněž představí výsledky již deváté STADA Health Report 2023. Tento jedinečný průzkum, kterého se zúčastnilo více než 32 000 lidí v 16 zemích, poskytne cenné informace o fyzickém a psychickém zdraví a celkové pohodě obyvatelstva. Společnost STADA tak úzce spolupracuje na naplnění cíle udržitelného rozvoje OSN č. 3, který se zaměřuje právě na kvalitu zdraví a psychickou pohodu, a zároveň naplňuje účel společnosti  pečovat o zdraví lidí jako důvěryhodný partner.

Tři strategické obchodní segmenty jsou hnací silou konzistentního růstu

V oblasti volně prodejných produktů se v první polovině tohoto roku díky několika novým produktům spolu s úspěšnou integrací nedávných akvizic podařilo dosáhnout 19% nárůstu tržeb na 870,6 milionu eur.  

Vzhledem k tomu, že v několika kategoriích výrobků STADA překonala trh, byl tento segment největším ze tří strategických obchodních pilířů a představoval 42 % obratu skupiny. K získání podílu na expandujícím trhu přispěla řada nových produktů i nedávné aktivity v oblasti rozvoje obchodu, například dohoda o distribuci celého portfolia Sanofi Consumer Healthcare v přibližně 30 evropských a euroasijských zemích,3 následováno oznámením v polovině července tohoto roku o akvizici dalších značek Sanofi.4  

V oblasti generických léků tržby společnosti STADA v první polovině roku 2023 vzrostly o 8 % na 756,2 milionu eur. Přispělo k tomu zejména uvedení antikoagulancia na trh v zemích, jako je např. Spojené království, dále léku na cukrovku na několika evropských trzích, a rovněž antiparazitika a léku proti bolesti.  Generika se na tržbách skupiny podílela 37 %. Důsledná spolehlivost dodávek díky investicím do silných zásob, budování interních kapacit a dvojímu zásobování účinnými látkami umožnila společnosti STADA lépe uspokojovat tržní poptávku. To vedlo k tomu, že STADA rostla rychleji než trh a získala maloobchodní podíl hned v několika zemích. K nárůstu podílu na trhu došlo v řadě zemí, včetně Rakouska, Bulharska, Chorvatska, Dánska, Francie, Litvy, Rumunska, Srbska, Slovinska a Švýcarska. K růstu nad úrovní trhu přispělo i několik nových produktů v terapeutických kategoriích, jako je kardiovaskulární onemocnění a diabetes.

Tržby ze segmentu specialties se v prvním pololetí letošního roku zvýšily o 24 % na 432,1 milionu eur a tvořily 21 % tržeb skupiny. V první polovině roku 2023 dosáhla divize specialties společnosti STADA dalšího milníku, když vstoupila na evropský oftalmologický trh uvedením nového biosimilárního přípravku, a to hned v několika zemích, včetně Německa a Spojeného království.

Dalším důležitým milníkem tohoto pololetí je, že více než 1 000 pacientů je nyní léčeno speciální pumpou společnosti STADA kombinující tři osvědčené účinné látky pro pozdní stádium Parkinsonovy choroby. Tato pumpa byla nedávno uvedena na trh i v dalších zemích včetně Bulharska, Irska, Španělska a Švýcarska.

V oblasti nefrologie se první léčba vzácného, chronického a vysilujícího onemocnění ledvin IgA nefropatie, schválená v EU, dostává k dalším pacientům a pokračují práce na uvedení této léčebné možnosti do dalších zemí v Evropě.

Silný základ pro konzistentní a udržitelný růst

Skupina STADA má bohaté portfolio generických a biosimilárních léčivých přípravků, jakož i produktů pro spotřebitele v oblasti zdravotní péče, které budou do roku 2030 výrazně přispívat k vývoji čistých tržeb.

Na růstu společnosti se výrazně podílí i neustálý přísun nových produktů. Dochází k přerozdělování zdrojů, využívání aktiv ve skupině a mnohem odvážnějšímu a cílenějšímu přístupu k licencování a získávání produktů s vysokým potenciálem.

Skupina může stavět na silných schopnostech v oblasti vývoje malých molekul, které jí umožňují zaujmout vedoucí postavení v oblasti nákladů, a je obecně nezávislá na tom, zda jsou tyto produkty vyvíjeny externě nebo interně. Jednou z výhod obchodní agility STADA je, že může snáze uzavírat atraktivní dohody o produktech, neboť je pro region Evropy partnerem první volby. Od roku 2017 společnost STADA investovala do budování globálního týmu BD&L (Business Development & Licencing) a najala více než 20 zkušených vedoucích pracovníků BD&L se specializovanou regionální odpovědností a odbornými znalostmi. Výsledkem je téměř 100 BD&L obchodů ročně, které jsou v tomto odvětví na špičce.

„Budoucnost společnosti STADA opět potvrzují naše silné výsledky za první pololetí s dvouciferným růstem tržeb a zisku. Náš účel a hodnoty jsou základem pro špičkové výsledky našich zaměstnanců, což vede k úspěšné realizaci naší strategie s růstem nad úrovní trhu v oblasti volně prodejných produktů, generik a specialties,“ shrnul Peter Goldschmidt.

 

1 Do této skupiny patří volně prodejná léčiva, doplňky stravy, zdravotnické prostředky a kosmetika.

2 Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje o tržbách a EBITDA upraveny o zvláštní položky a měnové vlivy; výhledová prohlášení rovněž nezahrnují jednorázové náklady.

3 STADA a Sanofi uzavřely dohodu o distribuci CHC

4 STADA získává další značky od společnosti Sanofi