Zprávy

  • 21.02.2024
  • Média

83 % Čechů je otevřeno genetickému vyšetření

Většina Evropanů by za účelem zjištění potenciálních zdravotních rizik podstoupila genetický test

Bad Vilbel/Praha, 21. února 2024: Preventivní zdravotní opatření jsou pro mnoho Evropanů, včetně Čechů, součástí každodenního života, ať už jde o zdravou stravu, zařazování pohybových aktivit nebo docházení na prohlídky u lékaře. Díky genetickému testování lze nyní navíc přesněji určit potenciální budoucí zdravotní rizika a nabídnout vhodnější léčbu některých zdravotních obtíží. Ze zprávy STADA Health Report 20231) vyplývá, že naprostá většina dotazovaných se k této možnosti staví pozitivně: 81 % Evropanů (83 % Čechů) by s tímto typem genetického testování souhlasilo.

I přesto, že by většina Čechů s podobným vyšetřením souhlasila, 14 % z nich je představa zkoumání jejich genů nepříjemná. 19 % Evropanů (17 % Čechů) by pak možnost genetického vyšetření zcela odmítlo. Hlavním důvodem pro 12 % z nich (11 % Čechů) je, že nechtějí vědět, jaká zdravotní rizika je v budoucnu čekají. Překvapivě nejsou v tomto názoru mezi Evropany velké rozdíly v různých věkových skupinách ani mezi pohlavími. V České republice tento postoj o něco více zastávají starší lidé ve věku 70+ (až 16 %), naopak nejméně rezonuje mezi mladou populací od 18 do 24 let (6 % dotazovaných).  

Ze států Evropy mají ke genetickému vyšetření nejvstřícnější postoj Portugalsko (94 %), Polsko (89 %), Rumunsko a Španělsko (po 87 %). Naopak Švýcarsko (70 %) a Nizozemsko (72 %) jsou země, kde lidé o genetickém testování uvažují nejméně.

Další informace o STADA Health Report naleznete na webu: https://www.stada-pharma.cz/media/tiskove-centrum

 

1) STADA Health Report 2023 – závěry z pátého mezinárodního průzkumu realizovaného farmaceutickou společností STADA ve spolupráci s agenturou Human8, mapující trendy v oblasti životního stylu a hodnocení zdravotnických systémů, který byl proveden v průběhu březnadubna 2023 na reprezentativním vzorku 32 000 respondentů z celkem 16 zemí, včetně Belgie, České republiky, Francie, Itálie, Kazachstánu, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Srbska, Spojeného království, Španělska, Švýcarska a Uzbekistánu. (Reprezentativní vzorek pro Českou republiku = 2 000).