Kontakty

Korespondenční adresa:

STADA PHARMA CZ s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
Tel.: +420 257 888 111
E-mail: info@stada-pharma.cz

 

Adresa sídla společnosti:

STADA PHARMA CZ s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

IČ: 61063037 DIČ: CZ61063037
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 43247

 

Linka pro nevidomé a slabozraké: +420 606 036 221

 

Důležité kontakty

Hlášení podezření na nežádoucí účinek

V pracovní dny od 9:00 do 17:00, tel. č.: +420 257 888 111

Mimo pracovní dobu, tel. č.: +420 602 282 478

Nebo na emailové adrese: farmakovigilance@stada-pharma.cz