Etický kodex

Společnost STADA se zavázala k férové hospodářské soutěži a svou pozici na trhu buduje prostřednictvím inovativního přístupu, angažovaného týmu, vysoké kvality výrobků, spolehlivých výrobních procesů a dodavatelského řetězce.

Společnost dodržuje platné právní předpisy a totéž očekává od svých zaměstnanců i obchodních partnerů. Nezákonné jednání může způsobit značné hospodářské škody a pouhý náznak nezákonného jednání může poškodit postavení společnosti STADA na trhu. Důsledky jednání jsou také měřeny dopadem na pověst společnosti, jakož i na integritu jejích zaměstnanců a vedení.

Základem úspěchu společnosti je povzbuzující a motivující firemní kultura, která je definována odpovědným a etickým chováním všech zaměstnanců. Tato firemní kultura vyžaduje také závazek samotných zaměstnanců k vykonávání všech výrobních a obchodních aktivit s nejvyšší mírou integrity.

Kodex chování

Ochrana osobních údajů (čl. 13, 14 GDPR)

Ombudsman