Naše poslání - Vaše zdraví

Stejně jako všechny úspěšné příběhy, i příběh naší společnosti začal skvělým nápadem. V roce 1895 si skupina lékárníků stanovila společný cíl: standardizovat výrobu léků a zajistit tak účinné a dostupné poskytování zdravotní péče lidem. Tím byly položeny základy impozantního rozvoje společnosti STADA.

Jsme předním výrobcem vysoce kvalitních farmaceutických produktů. Stavíme na bohatém dědictví a v oblasti farmacie působíme jako důvěryhodný partner již více než 120 let. Prostřednictvím našich produktů pomáháme lidem chránit zdraví a udržovat si důstojný a produktivní život. Díky našim osvědčeným generickým a speciálním přípravkům zajišťujeme dostupnost každodenní péče o zdraví.

Náš cíl: Pečovat o zdraví lidí z pozice důvěryhodného partnera.

Integrita

Každý z nás jedná eticky v souladu s interními a externími standardy společnosti. Naše vystupování je postaveno na otevřenosti a respektu.

Podnikatelský duch

Každý z nás svými nápady a nasazením přispívá k budoucímu růstu společnosti a vytváří přidanou hodnotu.

Agilita

Ke změnám přistupuje každý z nás s velkou dávkou flexibility a rozhodnosti, jako k součásti své cesty osobního rozvoje.

One STADA

Každý z nás jedná v nejlepším zájmu společnosti jako celku, nikoliv pouze své funkce nebo obchodní jednotky, a tím se podílí na budování úspěchu celé společnosti STADA.

Pečujeme o zdraví lidí jako důvěryhodný partner.

Péče o blaho a zdraví lidí je smyslem naší činnosti již od založení společnosti. Již více než 125 let je tato snaha hlavním cílem více než 13 000 zaměstnanců po celém světě.