STADA má propracovaný systém ochrany oznamovatelů a všem oznamovatelům, kteří oznámí podezření na nesprávné jednání v dobré víře, zaručuje patřičnou ochranu.

Momentálně pracujeme za sladění našich procesů se specifickými požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Tuto stránku budeme aktualizovat.

V případě jakýchkoli pochybností o správném jednání můžete podat oznámení prostřednictvím našeho portálu: www.compliance-reporting-portal.stada.com.

 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na compliance@stada-pharma.cz.