Identifikace

Skupina STADA v čele se STADA Arzneimittel AG, se sídlem Bad Vilbel, Stadastrasse 2-18, PSČ 61118, Spolková republika Německo, si zakládá na tom, že jedná čestně a je důvěryhodným partnerem. To platí i pro společnosti skupiny STADA v České republice (STADA PHARMA CZ s.r.o., se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 43247, IČ 61063037 a WALMARK, a.s., se sídlem Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. Zn. B 2501, IČ 00536016), dále označované jednotlivě jako „Společnost“. Společnost je povinným subjektem dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), vede vnitřní oznamovací systém a chrání oznamovatele dle zákona.

 

Možnosti podání oznámení o protiprávním jednání

Oznámení lze učinit zde:

STADA Compliance Reporting Portal

https://www.compliance-reporting-portal.stada.com/

Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na této stránce.

Písemné oznámení lze učinit také prostřednictvím zásilky doručené k rukám příslušné osoby na adresu sídla Společnosti nebo na adresu pro doručování.

Společnost vyloučila přijímání ústních oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Ústní oznámení může oznamovatel, který vykonává pro Společnost závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž učinit telefonicky na čísle příslušné osoby uvedeném v interním adresáři společnosti nebo osobně příslušné osobě po předchozí domluvě.

Oznámení lze podat také Ministerstvu spravedlnosti ČR. Ministerstvu lze oznámení podat ústně nebo písemně. Podrobnosti uveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách: https://oznamovatel.justice.cz/.

 

Označení příslušné osoby

Příslušnou osobou Společnosti je:

  • HR Country Head CZ, adresa pro doručování Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5.
  • HR Business Partner, adresa pro doručování Polní 836, 739 61 Třinec.
  • Compliance/Legal Manager CZ, adresa pro doručování Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5.

Aktuální telefonní kontakty jsou uvedeny v interním adresáři Společnosti.

Poslední aktualizace tohoto dokumentu proběhla dne 1. 8. 2023.