Clopidogrel AL 75 mg

Forma

  • Potahované tablety

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 75 mg x 30 por tbl flm
  • 75 mg x 100 por tbl flm