Levetiracetam STADA 250 mg, Levetiracetam STADA 500 mg, Levetiracetam STADA 1000 mg

Forma

  • Potahované tablety

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 250 mg x 50 por tbl flm
  • 500 mg x 100 por tbl flm
  • 1000 mg x 50 por tbl flm