Memantin STADA 10 mg

Forma

  • Potahované tablety

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 10 mg x 28 por tbl flm
  • 10 mg x 98 por tbl flm