Palexia 50 mg, Palexia 75 mg, Palexia 100 mg

Forma

  • Potahované tablety

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 50 mg x 20 por tbl flm
  • 75 mg x 20 por tbl flm