Zaldiar 37,5 mg/325 mg

Forma

  • Potahované tablety

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 10 por tbl flm
  • 20 por tbl flm
  • 30 por tbl flm