Adonep 5 mg

Forma

  • Potahované tablety

Složení

  • Jedna  tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg, což odpovídá donepezilum 4,56 mg. 

Indikační skupina

  • Psychoanaleptika, léčiva proti demenci; anticholinesterázy

Indikace

  • K symptomatické léčbě mírně až středně závažné formy Alzheimerovy demence