Britaject PEN 10mg/ml

Forma

  • Injekční roztok

Složení

  • 1 ml obsahuje 10 mg apomorfini hydrochloridum hemihydricum

  • Jedna 3 ml zásobní vložka obsahuje 30 mg apomorfini hydrochloridum hemihydricum.

     

Indikační skupina

  • Agonisté dopaminu

Indikace

  • Léčba motorických fluktuací (fenomén „on-off“) u pacientů s Parkinsonovou chorobou