Clopidogrel Stada 75 mg

Forma

  • Potahované tablety

Složení

  • Jedna  tableta obsahuje clopidogrelum 75 mg (jako clopidogreli sulfas). 

Indikační skupina

  • Inhibitory agregace trombocytů kromě heparinu

Indikace

  • K léčbě akutního koronárního syndromu a infarktu myokardu

  • K léčbě po ischemické cévní mozkové příhodě a k léčbě ischemické choroby periferních arterií

  • Prevence aterotrombotických a tromboembolických příhod u fibrilace síní