Fredomat 40 mikrogramů/ml

Forma

  • Oční kapky, roztok

Složení

  • Jeden ml roztoku obsahuje travoprostum 40 mikrogramů.  

Indikační skupina

  • Oftalmologika, antiglaukomatika a miotika, analogy prostaglandinů

Indikace

  • Snížení zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s oční hypertenzí nebo glaukomem s otevřeným úhlem (viz bod 5.1)