Imatinib Stada 400 mg

Forma

  • Tvrdé tobolky

Složení

  • Jedna tobolka obsahuje imatinibum 400 mg (jako imatinibi mesilas).  

Indikační skupina

  • Cytostatika, inhibitory proteinkináz

Indikace

  • K léčbě chronické myeloidní leukemií (CML) v chronické fázi onemocnění, v akcelerované fázi onemocnění nebo v blastické krizi dospělých pacientů s Ph+ CML v blastické krizi

  • K léčbě pacientů s pokročilým hypereozinofilním syndromem a/nebo chronickou eozinofilní leukemií

  • K léčbě dospělých pacientů s diagnózou inoperabilní dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) a pacientů s rekurentním a/nebo metastatickým DFSP, kteří nejsou způsobilí operace