Imatinib STADA 400mg

Forma

  • Potahované tablety

Složení

  •  Jedna potahovaná tableta obsahuje imatinibum 400 mg (jako imatinibi mesilas).  

Indikační skupina

  • Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, inhibitory protein kinázy

Indikace

  • K léčbě myeloidní leukemie