LOSARTAN STADA 100 mg

Forma

  • Potahované tablety

Složení

  • Jedna tableta obsahuje losartanum 100 mg (jako losartanum kalicum).   

Indikační skupina

  • Antagonista receptoru angiotenzinu II 

Indikace

  • Léčba esenciální hypertenze u dospělých, dětí a dospívajících ve věku 6 – 18 let

  • Léčba renálního onemocnění u dospělých pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu s proteinurií ≥ 0,5 g/den jako součást antihypertenzní léčby

  • Léčba chronického srdečního selhání (u pacientů ≥ 60 let), když léčba ACE inhibitory již dále není vhodná z důvodu inkompatibility, snížení rizika cévní mozkové příhody u dospělých hypertoniků s hypertrofií levé komory dokumentovanou na EKG