MEMANTIN STADA 10 mg

Forma

  • Potahované tablety

Složení

  • Jedna  tableta obsahuje memantini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá memantinum 8,31 mg.  

Indikační skupina

  •  Nervový systém, psychoanalytika, léčiva proti demenci, ostatní léčiva proti demenci 

Indikace

  • Léčba pacientů se středně těžkou až těžkou Alzheimerovou chorobou