Pemetrexed Stada 25 mg/ml

Forma

  • koncentrát pro infuzní roztok

Složení

  • Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje pemetrexedum 25 mg (jako pemetrexedum dinatricum dihemihydricum 30,21 mg).

Indikační skupina

  • Analogy kyseliny listové

Indikace

  • Maligní mezoteliom pleury

  • Nemalobuněčný karcinom plic