Piracetam AL 800, Piracetam AL 1200

Forma

  • Potahované tablety

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 800 mg x 30 por tbl flm
  • 800 mg x 60 por tbl flm
  • 800 mg x 100 por tbl flm
  • 1200 mg x 30 por tbl flm
  • 1200 mg x 60 por tbl flm
  • 1200 mg x 120 por tbl flm